خاموشان


تئاتر فستیوال

: علی سلیمانی
: علی سلیمانی، سهیلا جوادی، حسین میرزاییان، افشین قدیمی، محمد ادیب خواه، سبا سلیمانی، سارا نوروزی
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
  ۲۳ مهر تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸
  ۱۹:۳۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: سهیلا جوادی
: سبا سلیمانی
: محمود ملکی علیایی، مجتبی بروشکی، مولا داور کیا
: مجتبی بروشکی
: سهیلا جوادی
: احمد مغربی
: محمود ملکی علیایی
: نیما عبدی
: مولا داور کیا
: احمد مغربی
: میتراسلیمانی، زهرا تابناک

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.