خفتگان و مردگان


تئاتر فستیوال
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۰۹ دی تا ۰۱ بهمن
  ۱۹:۳۰
  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: تایماز رضوانی، تبسم شاه پوری
: تبسم شاه پوری
:آرمان خوزستانی، شکیلا شرافتمند، مهدی توکلی نیا، محمد امین افشار
:تبسم شاه پوری
: محمد فرهانی
: محمد لهراسبی
: یاسمین شاه پوری
: آرمان خوزستانی
: سید جعفر پورطاها
: نگار امیری
: مهدی دوانقی
: سهیل حاتمی
: تبسم شاه پوری، شکیلا شرافتمند

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.