خنده در طبقه‌ی بیست و سوم


: نیل سایمون
بهروز محمودی بختیاری، مینا رضاپور
: شکوفه چرخی
: (به ترتیب ورود به صحنه)مهدی اسدی، امیر عبادی، مهدی بازدار، فرزاد سهرابی، امیر زمانی فرد، نرگس موسوی، مهدی طهماسبی، شکوفه چرخی، حامد ناوشکی
نرگس موسوی
محل اجرا : خانه نمایش مهرگان – سالن شماره ۲
  ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: سعید حکمت مرام
: میثم سالارکیا
: فهیمه حیدری
: زهرا عادل خانی
: امیرحسین زارع
: زهره استیری
: مانی محمدیان
: مهدی یارقلی
: شکوفه چرخی
: شکوفه چرخی
: میثم سالارکیا
: نگین بیاتیان، مینا محمدی قاهان، علی محمدلو
: مینا محمدی قاهان
: شکوفه چرخی

این نمایش در آمریکای دهه پنجاه و اوج دوران مک کارتیسم است و با لحنی گزنده و طعنه آمیز به سیاست های رسانه ای آمریکای آن دوران ( و چه بسا به سایر دوران ها ) حمله می کند ٬ در این اثر می بینیم که در ورای هر برنامه ی طنز تلوزیونی چه اشک ها ریخته می شود و چه بدن هایی از اظطراب بیکاری به لرزه می افتد ٬ چگونه افراد برای بقای خود در صنعت سرگرمی می جنگند و چگونه با یک سیاست گذاری جدید با وجود تمام توفیقاتشان از عرصه ی این رشته حذف می شوند .

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.