خنده ماهی


عباس رثایی
: عباس رثایی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا : ۰۵ تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
ساعت اجرا :  ۱۸:۳۰
مدت اجرا : ۴۵ دقیقه
بها بلیت : ۲۵,۰۰۰ تومان
: رضا احمدی
: پدرام عمرائی
: زهرا صابریان
: محمد هدایت زاده
: مجید بندارمقدم
: محمد دلگشا

واگویه های یک بازمانده از جنگ در یک آسایشگاه

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.