خوابمردگی


تئاتر فستیوال
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
دوره اجرا: از ۲۲ دی تا ۲۷ بهمن (فقط روزهای شنبه‌)
  ۲۱:۰۰
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: سجاد داغستانی
: فرهنگ روشنی
:(به ترتیب ورود به صحنه) نیلوفر عباسی، علیرضا حسن پور، محمدرضا فرزام، فاطمه بختیار، علی طاهری

: بهار سعوه
: سجاد داغستانی
: مهدیه حسنی
: محسن میرهاشمی، شایان بابایی
: هانی عبدالمجید
: آذرخش فراهانی
: سیدمحمدمهدی موسوی
: لیدا رشیدی
: فرهنگ روشنی
: سهیل شکوهی
: مژگان خزایی
: آرش رضایی، مریم رحمانی
: علی الیاسی
: سعید زارع محمدی
: سیدحمید موسوی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.