خواستگاری مبارک


تئاتر فستیوال

: هادی شیرمحمدی
: حمیدرضا مرادی
: حمیدرضا مرادی، هادی شیرمحمدی
محل اجرا: فرهنگسرای ارسباران
شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران(هنر)
تلفن: ۲۲۸۷۲۸۱۸-۲۰
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۲,۰۰۰ تومان

 

: مهدی یوسفیان
: امیدمحمدی، محمدرضا بهرامی
: حمیدرضانوری، مهربان عطایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.