خونمون تماشاخونست


تئاتر فستیوال

: امیرحسین انصافی
: ریحانه باغبادی
: امیرحسین انصافی، مینا مقامی زاده
محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
  ۲۷ فروردین تا ۲۷ اردیبهشت
  ۱۸:۳۰
  ۵۰ دقیقه
 بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: علیرضامحمدی
: حمیدعابدی
: کفایت گندمی
: ریحانه باغبادی، نسیم یاقوتی
: علیرضامحمدی
: سمیرا انصافی
: مریم بابایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.