داستان باغ وحش


تئاتر فستیوال

: ادوارد آلبی
: علیرضا چاوش
: محمد ربانی، علیرضا چاوش
محل اجرا: خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
 خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، پ۲۸
تلفن: ۲۲۳۹۰۳۲۰
دوره اجرا: آذر و دی ۱۳۹۸
  ۲۰:۰۰
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: داریوش مودبیان
: فرشاد منظوفی نیا
: منیره ملکی
: حسام الدین حق پناهان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.