دال


تئاتر فستیوال
محل اجرا: پلاتو مولوی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۰۲ تا ۲۸ دی
  ۱۶:۳۰ و ۱۷:۳۰
  ۱۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: علی زمانی
:نازنین بهرامی، مهران سلگی، رضا میرجلیلی

: مبینا سمیعی
: امیرمحمد نباتی
: علی زمانی
: محمد حبیبی
: مهدی شرفی، محمد اورعی
: مبینا سمیعی، محمد حبیبی، علی زمانی، سیندخت ابدالی، پانته‌آ احمدخان
: محمد سعیدی، شقایق باقری
: اشکان نظام آبادی
: مهران میرمیری
: رحمان حسینی
: محمدرضا وفایی نژاد
: شبکه مجازی تهران تیاتر

اجرا به صورت تک مخاطب انجام می‌شود. مدت اجرا، برای هر مخاطب، حدود ده دقیقه و در هر روز تعداد مخاطبان نمایش ۱۱ نفر خواهد بود.

با حمایت انجمن فرهنگی هنری مروجان هنر و اندیشه

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.