دربـــاره مـا


سایت هنری ، تحلیلی تئاتر فستیوال آذر ماه ۱۳۹۱ شروع به فعالیت آزمایشی کرد و تا کنون نیز به فعالیت آزمایشی ادامه می دهد.

تئاتر فستیوال با توجه به وظیفه ی رسانه ها برای اطلاع رسانی و با ضعفی که در حوزه ی رسانه های دیجیتال در تئاتر مشاهده می شود ، وارد این عرصه شده و امید دارد که در حد توان خود بتواند گامی موثر در پیشرفت و بهبود تئاتر و هنرهای نمایشی بردارد .

تئاتر فستیوال با مبنا قرار دادن فستیوال های ایرانی و خارجی که محکی بر تئاتر و هنرهای نمایشی در سطح داخلی و خارجی هستند، به مقوله ی تئاتر می پردازد.

لازم به ذکر است که هر چند که تئاتر فستیوال محور فعالیت خود را جشنواره ها می داند اما جشنواره را تنها ابزاری می داند برای پیشرفت و معرفی تئاتر و نه بیشتر و این سایت نیز تنها به وظیفه ی اطلاع رسانی خود در این حوزه خواهد پرداخت.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.