دربسته


: ژان پل سارتر
ناصر غیاثی
: امیرحسین رضایی
: مهدی زرکشان، هانیه گلپایگانی، شبنم مجیدی راد، هادی فلاح
امیرحسین رضایی
محل اجرا : خانه نمایش مهرگان – سالن شماره ۲
  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: محمد رسول مرادی
: گروه سنتک
: استودیو سرونقش
: محمد رستگار

این مجسمه این جاست، هروقت نگاهش می کنم می فهمم که توی جهنم هستم. همه چیز از قبل پیش بینی شده است. هیچ وقت باور نمی کردم که چه حرف هایی درباره ی این جا می زدند… جهنم پر از وسایل شکنجه است، یادتان هست؟ ولی جهنم دیگرانند.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.