در انتظار گودو


تئاتر فستیوال

: ساموئل بکت
: امیرحسین جوانی
: (به ترتیب ورود) امیرمحمد رفیع خواه، امیرحسین جوانی، آرین طهماسبیان، محسن هاشمی تبار، محمدسام سوری
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۲۹ فروردین تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: نجف دریابندری
: النی کاریندرو
: محسن هاشمی تبار
: احمد نگهبان
: مهرداد ملکی و امیررضا مرشدزاده
: احسان طهماسبیان
: ابوالفضل احمد رئیسی
: امیرحسین نامور
: آکادمی هنرهای اجرایی افرا
: سیامک صفری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.