در میان آب ها


سامره رضایی
: سامره رضایی، مجتبی موسوی
محل اجرا: تئاترشهر – کارگاه نمایش
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن:۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا: ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: مهدی پردل
: افشین عزیزی
: حسن شبانکاره
: پدرام رضوانی
: سمانه داوودی پارسا
: الهام احمدپور
: پانیذ شکری، آرزو خاوری

این نمایش روایتی مستند و الهام گرفته از زندگی سامره و مجتبی (دو تبعه افغان متولد ایران) در دوران مهاجرت در ایران و مواجهه آنها با مهاجرت قاچاق به اروپا در سال ۲۰۱۵ است .

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.