دلاک ها


: فرهاد نقدعلی
شهرام عبدلی
: شهرام عبدلی ، مجتبی طباطبائی ، عمار تفتی ، علی عطائی ، شاهین غلامی نژاد ، باقر مرادی
ریحانه بوالحسنی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن صنوبر
 خیابان نوفل‌لوشاتو ، تقاطع خیابان رازی
تلفن:۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: از ۲۳ خرداد ماه تا ۲۷ تیر ماه ۹۸
ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان

: حامد صلح میرزایی
: آرزو شکاری، هیلا رضاییان
: میر امیر میری
: شهرام عبدلی
: آقای بهرام رامه
: شهرام عبدلی
: آرزو شکاری
: زهرا بوالحسنی

اتفاق تلخی برای یکی از ۵ دوست قدیمی افتاده که دیگران (دوستانش) به دنبال راهی هستند تا این اتفاق را به دوست خود (غلوم) اطلاع دهند.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.