دو آدم خجالتی


تئاتر فستیوال

: اوژن لابیش
: داریوش مودبیان

 

محل اجرا: خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی
تلفن: ۲۲۳۹۰۳۲۰
دوره اجرا:  سه‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بهای بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کمدی ودویل فرانسوی
: علیرضا اخوان، سعید پارسا، علی دشتی، آریا راد، میعاد راشدی، هستی رزازچیان، آرین صفایی، مهرناز عباسی، سعید عسکری، اشکان میرزاشفیع، داریوش مودبیان، نگار نیکنامی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.