ذهنم


نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: آذر امیرخوانساری
گروه حرکت و آوا:
مسعود وفایی صفت، سید محمد جعفر آبادی، میثم مرادی، آدش امیرخوانساری، سحر امیرخوانساری، وانیا بهنود، سید امیر رضا جعفر آبادی، محسن میرزایی، محمد امین درّی، محمد نعمتی، کبری وفایی‌صفت، سید علی جعفر آبادی، مریم خدمتی منفرد، محمد علی‌یاری، سارا خدمتی منفرد، ساره مرادی، مریم هدهدی، حمیدرضا سعادت، فاطمه سعادت، صدیقه ابوالحسنی، معصومه سادات جعفر آبادی، نرجس بخشعلی زاده دودران، سارا رزمی زیوه، نقره مرادی، اعظم رهبری خانقاه، رها محمدزاده، فائزه بخشعلی زاده دودران، ملیکا سادات جعفر آبادی، علی بخشعلی زاده دودران،حسنا سعادت، آتنا بخشعلی زاده دودران، مریم سلطان شاه، جواد کمالی، مهدی آقا نژاد، محسن علی یاری، سما کمالی، حسن عبدی، حکیمه فضلی شلی، مصطفی بصیری

محل اجرا : تماشاخانه دیوار چهارم
از ۸ تا ۳۱ خرداد ماه
  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

ایده پرداز: مسعود وفایی‌ صفت
دستیار کارگردان: مرتضی هاشمی جو
انتخاب موسیقی و میکس: مهدی هامی زاد
طراح پوستر و بروشور: سحر امیرخوانساری
طراح نور: ایمان سلیمی
طراح شنل: بیتا گودرزی
روابط عمومی: مرتضی هاشمی جو

خلاصه نمایشنامه: این اثر، نمایش حرکات روزمره مردم در زندگی‌شان با استفاده از موسیقی است… با این فرق که از تمامی اعضای بدن استفاده می شود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.