رقص روی لیوان ها


تئاتر فستیوال
: امیررضا کوهستانی
: سید جواد روشن
: بابک خدایی، حمیدرضا تسلیخ و فاطمه عطایی

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: سینا ییلاق بیگی
: محمد فرشته نژاد
: مهدی دوایی
: امیرعباس حسینی
: سید جواد روشن
: محمدرضایی
: نسترن پاک‌دامن
: امیرعلی زیارتی و حمیدرضا تسلیخ
: مریم شریعتی
: احسان رأفتی
: گروه هنری پژواک
: محمدحسین درباغی فرد، علیرضا میر انجم
: امیرحسین باباییان، احمد باباییان
کاری از گروه تأتر یگانه
همه‌چیز از سر دردهام شروع شد. شبا خوابم نمی‌برد. تا چشام رو می‌بستم که بخوابم فقط خواب می‌دیدم. یه شب صدای نفس کشیدن یه نفر رو از زیر تخت شنیدم. بلند شدم، چراغ رو روشن کردم ولی هیچکی نبود. شبای بعد هم همین‌طور. بعضی وقت‌ها می‌شنیدم یه نفر رو شیروانی خونه داره راه می‌ره. ولی تا چشام رو باز می‌کردم صدا قطع می‌شد. اینا بود تا اینکه یه شب رسماً از پنجره اتاق یه پسر هندو رو دیدم که تو کوچه زیر نور چراغ‌برق داشت می‌رقصید….

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.