رقص کاغذپاره‌ها


تئاتر فستیوال

: محمدیعقوبی
: مهران دهقانی
: (به ترتیب حروف الفبا) علی استاد، امیر بشیر نژاد، فرنوش پیغامی، باران جلال زاده، مسعود حسینی، زهرا حاج حسن، مجتبی حاجی زاده، مسعود حسینی، مدیا دشوار پسند، مهدی شمس، نادیا شاهدی، سامان شایسته، محمدرضا شجاعیان، مهدی شمس، صدف صفری، صادق علیخانی، فائقه فائضی، پریسا فردانش، داوودفتح اله پور، آروین محتشمی، پگاه مصدق، غزل مهدی پور، امیرحسین نعیمی، شبنم ندیمی، نیلوفر ورسئی
محل اجرا: تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ – ارائه)
 میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۳۹۴۷۲۵ – ۸۸۳۹۴۷۸۵
  ۱۷ آذر تا ۰۵ دی ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: علیرضا حسن پور
: زهرا رمضانی
: ستاره عیوضی نژاد
: شایان ساسانی
: کوشا صباغی
: سجاد داغستانی
: احسان اصفهانیان
: علی واقف
: مرمر معتمدی
: موژان دهقانی
بازیگران این نمایش در هر هفته تغییر می کنند.

لیست بازیگران هفته دوم (۲۴ آذر تا ۲۹ آذر) به ترتیب حروف الفبا:
علی استاد، امیر بشیر نژاد، فرنوش پیغامی، زهرا حاج حسن، مجتبی حاجی زاده، مسعود حسینی، مدیا دشوار پسند، نادیا شاهدی، محمدرضا شجاعیان، مهدی شمس، صدف صفری، صادق علیخانی، داوود فتح اله پور، آروین محتشمی، پگاه مصدق، امیرحسین نعیمی، شبنم ندیمی، نیلوفر ورسئی
لیست بازیگران هفته سوم (۱ دی تا ۶ دی‌) به ترتیب حروف الفبا:
امیر بشیر نژاد، فرنوش پیغامی، باران جلال زاده،  مسعود حسینی، سامان شایسته، مهدی شمس، صادق علیخانی، فائقه فائضی، داوودفتح اله پور، آروین محتشمی، پگاه مصدق ،غزل مهدی پور، امیرحسین نعیمی، نیلوفر ورسئی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.