روح جهنمی


تئاتر فستیوال
: بابک محمدی
: شکرخدا گودرزی
محل اجرا: تئاترشهر – سالن سایه
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا پنجشنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بهای بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: بابک محمدی
: رضا موسوی
: صادق جعفری
: سیدهادی تدین صدوقی
: مانی منادی‌زاده
: فاطمه خدادادیان
: رضا عربی
: حدیث بهرامی
: بابک شاه علیزادگان
: نادر بهرامی
: فریبا مجازی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.