رویای ماه


تئاتر فستیوال

: مریم کاظمی
: احسان مجیدی
: حمیدرضا ملاحسینی و محمد نوحیان

 

محل اجرا: تالار هنر
میدان هفت تیر، ورزشگاه شیرودی، خیابان شهید مفتح خیابان ورزنده.
تلفن: ۸۸۸۴۷۲۷۲
دوره اجرا:  مرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: سهند بهادری
: الهه میرزایی و هانیه زحمتکش
: احسان مجیدی
: علی اشرف سماعی
: رامین بهادری
: حسین تبریزی
: ابوالفضل باران طلب
: پریسا مشکانی
: ماندانا صادقی
: احسان مجیدی
: (گروه خنده باران)
: عبد آتشانی و مریم آشوری
: امین میرزاباقری
: حمیدرضا امیری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.