زال و رودابه


تئاتر فستیوال

: شهناز روستایی
: مرجان صادقی، سارا عباسپور

 

مکان اجرا: تالار محراب – سالن اصلی
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا: جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: سوگل ساربان
: فاطمه حیدری فر
: سارا عباسپور
: شیوا جباری
: سحر عباسپور

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.