زایش


تئاتر فستیوال

: امیرمهدی غرشی
: محمدرضا آبادی، مصطفی عطری
محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۱۵ فروردین تا ۰۲ اردیبهشت
ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: هانیه مهدی‌خانی
: سعید حمیدیان
: علی داوودی
: پویا فرخنده کلام، حامد تقوی
: معصومه جاوید
: محمد هداوند
: افرا شهباززاده
: مهران عشریه
: ندا کاوندی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.