زبان اصلی


تئاتر فستیوال

: رسول کاهانی
: بهرنگ علوی، آزاده صمدی، سعید زارعی
محل اجرا: تماشاخانه پالیز، سالن ۲
تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹
تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا: یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۱:۴۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بهای بلیت: ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

: محمد قدس
: سجاد کیانی
: مهدی دوایی
: نوشین جعفری
: علیرضا حسینى
: بهزاد اسحاقی
: علیرضاحسینی، فرید حسینی

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.