زمان ما


تئاتر فستیوال

: آذر امیرخوانساری
:(گروه حرکت و آوا) مسعود وفایی صفت، سید محمد جعفر آبادی، میثم مرادی، آدش امیرخوانساری، سحر امیرخوانساری، وانیا بهنود، سید امیر رضا جعفر آبادی، محسن میرزایی، محمد امین درّی، محمد نعمتی، کبری وفایی‌صفت، سید علی جعفر آبادی، مریم خدمتی منفرد، محمد علی‌یاری، سارا خدمتی منفرد، ساره مرادی، مریم هدهدی، حمیدرضا سعادت، فاطمه سعادت، صدیقه ابوالحسنی، معصومه سادات جعفر آبادی، نرجس بخشعلی زاده دودران، سارا رزمی زیوه، نقره مرادی، اعظم رهبری خانقاه، رها محمدزاده، فائزه بخشعلی زاده دودران، ملیکا سادات جعفر آبادی، علی بخشعلی زاده دودران، حسنا سعادت، آتنا بخشعلی زاده دودران، مریم سلطان شاه، جواد کمالی، مهدی آقا نژاد، محسن علی یاری، سما کمالی، منیژه قربانی رضی، حسن عبدی، حکیمه فضلی شلی، مصطفی بصیری، رحیم عباسی
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱
 از اسفند ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۲۱:۳۰
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ و ۳۴,۰۰۰ تومان
:آذر امیرخوانساری
: مسعود وفایی‌صفت
: مرتضی هاشمی جو
: سحر امیرخوانساری
: ایمان سلیمی
: مرتضی هاشمی جو

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.