زنده باد ۶۰


تئاتر فستیوال

: مهدی محمدی
:پروا محزون، پرند عین بیگی، ملیکا رادمند
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
  ۰۵ تا ۲۱ اسفند
  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:مهدی محمدی
: اندیشه انارمشک
: امیر بنکدار، سارا محمد زاده
: سارا محمد زاده
: امیر زمستانی
: امیر بنکدار
: مهران مهدویان
: مهدی محمدی
: علی آرونی
: محمد میر صانعی
: مریم میر بهایی
: سپند رضایی، سعید جلیلی
: علی آرونی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.