زن هستم


تئاتر فستیوال

: صنم سرمد
: سپیده جعفری، مهدی ملک، بلور سادات کسائیان، سمیه پیریایی، محمد پوراکبر، صنم سرمد
محل اجرا:  تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹، تماشاخانه سپند
تلفن: ۸۶۰۳۷۸۰۷
  ۲۹ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۲۱:۳۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
: فرشاد حبیبی
: میترا اکبری
: حسین عباسی، سارا احمدی
: آناهیتا اکبری
: صنم سرمد
: آناهیتا اکبری، مریم اکبری
: حدیثه مقدم
: غزاله مقدس زاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.