زیپ


تئاتر فستیوال

: علی دل پیشه
: کیانوش ایازی
: علی دل پیشه، فاطمه الطافی
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
  ۱۶ بهمن تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: ساهره سادات خاموشی
: حدیث دهقان
: رضا ملکی نژاد
: مونا قنبری
: سارا توسن
: شادن گلزار
: علیرضا خدامرادی
: صمد خانی
: دانیال تاجیک
: تیم تبلیغاتی سنتک، محسن کریم نیا
: مهدی حبیبی، کاظم رودگر
: علیرضا فتاحی
کاری از گروه نمایش V

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.