سالگشتگی


تئاتر فستیوال

: امیررضا کوهستانی
:محمدحسن معجونی، مهین صدری با حضور عبد آبست، بهدخت ولیان
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
  ۰۸ تا ۲۶ اسفند
  ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۵,۰۰۰ تومان

: محمدرضا حسین زاده
: Pierre Reis
: داود صدری
: نگارنعمتی
: پویا پورامین
: تویک زادوریان
: محمد خاکساری
: جواد باقری
: روح الله زندی فرد
: مانی لطفی زاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.