سبکی


تئاتر فستیوال

: داریوش علیزاده
: محمدرضا محمدپور، کیوان احمدی، مرتضی مرادی، الناز فرجی، فاضل رفاهی
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن:۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
  ۲۴ آذر تا ۱۳ دی ۱۳۹۸
  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

: سعید دشتی
: فائزه صفوی
: مسعود سقلاطون نیا
: فرنیا احمدوند
: داریوش علیزاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.