ستاره پنجول


تئاتر فستیوال

: علیرضا دری
: احمد خیرآبادی، توحید غنی زاده
محل اجرا: سالن سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (وزرا)
 خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه چهارم
تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۰۰۶۲۴
دوره اجرا: ۲۵ آذر تا ۳۰ دی ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: امیر رضا کاوه، امیرسیامک قطبی
: حسن دادشکر
: هومن حاجی عبدالهی، امیرغفارمنش، علیرضا دری، توحیدغنی زاده
: احمدآکشته
: احمدآکشته، نیره حاجیان، مرضیه تیباپور
: علیرضا دری، علی باقری طورانی
: علی باقری طورانی
: شایان حبیبی، امیرحسین زاده
: فرید نوایی
: لیدا وعیدی، علیرضادری
: علی اعتصامی فر
: حسین تبریزی
: رضا ارجمندخواه
: شایان حبیبی
: امیرحسین زاده
: نرگس کوشکباغی
: علیرضا دری
: شایان حبیبی
: ریحانه مطهری
: توحید غنی زاده

صبح ها ویژه مدارس و مهدهای کودک با هماهنگی قبلی
مناسب کودکان سه سال به بالا
رزرو و هماهنگی: ۰۹۰۳۸۴۲۹۵۷۳

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.