سه‌گاه


تئاتر فستیوال

: علیرضا کیمنش
: کوروش محمدی، مریم فرحی، فرهنگ مدیری، امیر علی نجفی
: راما افشار، پریناز صفویه، یاسمین عطاری، محمدرضا محمدی، سپیده موسوی، فرشاد همایونفر، امیرعلی نجفی، سهیل یوسف‌زاده، پرنیان کاظمی، لقا قوام، نسیم آریان، آوا جلالی، نیوشا حسینی

محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۱
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن:۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا: ۰۲ تا ۰۹ دی ۱۳۹۸
  ۱۶:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: یاسمین عطاری، پرنیان کاظمی، عرفان پالیدی
: زهرا رستمی، نوید قوی دل
: یاسمین عطاری، سارا شیاسی
– سه اجرای پژوهشی از دانشجویان مدرسه ۳۳
این اجراها حاصل پژوهش بر روی موضوعاتی چون: ذرات رقصنده ی انرژی، مسئله ی هویت انسان و طراحی حرکت بر اساس استراتژی های جنگی است.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.