سیاست سوختن شربت خانه


تئاتر فستیوال

: حامد اسلامی
: آماندا آزاد
: شراره رخام، آماندا آزاد، نگار سلطانیان، نوید حیدری، طاهره آقاجعفری، ابراهیم تیمور زاده و امید خاکدان، گروه بازیگران فرمیک: محمد امین سماواتیان، عسل مولوی و سالومه علیپور
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱
دوره اجرا: ۲۵ فروردین تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۹:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: مهدی کریمی
: سمیع والی
: امید خاکدان
: سالومه علیپور
: حسین شعرباف
: سمیع والی
: آرنوشا رضاپور
: آماندا آزاد
: فرشته پیش بهار
: حسین شعرباف
: حسین شعرباف
: ابراهیم تیمور زاده
: سالومه علیپور
: مژگان شرفی
: مژگان شرفی
تهیه شده در الست فیلم

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.