سیزیف


: محمد صادق گلچین عارفی
: محمد برهمنی
: مهدخت مولائی، اسماعیل گرجی
: نوید محمدزاده
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
دوره اجرا : ۱۶ خرداد تا ۱۶ تیر
  ۱۹:۰۰
  ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
بهای بلیت : ۴۵,۰۰۰ تومان

: روح‌‌اله زندی فرد
: محسن ابوالحسنی
: مصطفی صابونی
: محسن نجفی‌نیا
: شهرزاد رحمانی
: مریم افشار
: مریم دیهول
: شاهین آزما، مریم دیهول
: حانیه موسوی
: محمد موسوی
: رضا خضرایی
: هدی میرزایی
: فرانک ایرانی
: ساچلین مهدی لو
: فرانک ایرانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.