سیمین و فرزان


تئاتر فستیوال

: فهیمه عابدینی
: فهیمه عابدینی، صادق صادقی‌پور
محل اجرا: تئاترشهر – سالن قشقایی
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
  ۱۸ فروردین تا ۱۳ اردیبهشت
  ۲۰:۰۰
  ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: آرش لطفی، مانا جوادی
: رفعت هاشمی سی‌سخت، مرضیه سرمشقی
: بابک جوانمرد، صادق صادقی‌پور
: بابک جوانمرد
: رفعت هاشمی سی‌سخت
: امیرحسین بلوری
: صادق صادقی‌پور
: مسعود خلج زاده
: زهرا شایانفر

بر اساس منظومه‌ی «روسلان و لیودمیلا» نوشته‌ی آلکساندر پوشکین

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.