شاه ماهی


احمد سلگی، رضا بهاروند
: رضا بهاروند
: (به ترتیب حضور) امیر جدیدی، علی شادمان، الناز حبیبی، فائزه یوسفی، کیوان محمدی، مهران میری، سارینا ترقی، نصیر ساکی، پرستو معین
محمد قدس، امیر جدیدی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن گلایل
 خیابان نوفل‌لوشاتو ، تقاطع خیابان رازی
تلفن:۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: از ۲۳ خرداد ماه تا ۲۷ تیر ماه ۹۸
ساعت اجرا: ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۲ ساعت
بها بلیت: از ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان

: روهان امامی
: شیما میرحمیدی
: لعیا خرامان
: صبا کسمایی
: آرمین خیردان
: سعید رضوانی
: مبین بهاروند، شایان صفوی
: حسین حاجی بابایی
: سینا فراهانی
: حسین شاهیوند
: مریم ضمیریان
: بهزاد اسحاقی، نیما سکوت

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.