شب بخیر مادر


تئاتر فستیوال
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
  ۲۳ دی تا ۱۹ بهمن
ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: مارشا نورمن
: ملیکا رضی، پیمان یاقوتی
:لیلا میرزایی، اعظم عرفانی

: حمید احیاء
: علی علوی نژاد
: پیمان یاقوتی
: ملیکا رضی
: پانیذ اسماعیلی
: دینا عبداللهی
: قادر قادری
: ارشیا توکلی
: علی باقری
: مهدی مشهدی زاده
: هاله قاسم زاده
: گروه دیده بان هنر، امین کردبچه چنگی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.