شرق دور شرق نزدیک


تئاتر فستیوال

: حمیدرضا نعیمی
: حامد بهداد، بهناز نازی، کامبیز امینی، کتانه افشاری نژاد، محسن گودرزی، بهار نوحیان، مرجان فریقی

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن یک
خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا:  پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ تا سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بها بلیت: ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان

 

: مشاور کارگردان: شهاب مجدی
: نشاط پور فرهانی
: علی اسدی
: شیدا منوچهری نائینی
: محمد نژاد
: آیدا اورنگ
: امیر خدامی، شقایق جعفری جوزانی
: جواد تنها
: طراح صحنه: رضا مهدی زاده
: الهام شعبانی
: رضا حیدری
: محمدرضا جدیدی
: محسن گودرزی
: کامیار لبافان
: علیرضا عبدالکریمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.