شرم و دغدغه


: سید جواد اشکذری
: ریحانه رضی
: کوروش شاهونه
: ریحانه رضی، امیررضا بهرامی، الهه فرازمند، کوروش شاهونه
 
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
  ۱۵ تا ۳۱ اردیبهشت
: ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
 
: کیکاووس شکوهی، سمانه رضی
: میلاد اشکالی
: علیرضا گلدهی
: مینا فرهنگ نیا
: جواد حیدری
: علی ساداتی
بهنام فقط ۳ روز فرصت دارد که به برادرش بابک رضایت بدهد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.