شیهیدن


تئاتر فستیوال

: عباس جمالی
: شایان شهرابی، کوثر میرزانژاد، دانیال شیرپور، نیلوفر محمدی، حورا کیان، میلاد سلوکی، کیمیا ارویی، سجاد عطارپور، سینا رمضان خانی، علی نور یوسفی، لینا الیاسی، امیر ابراهیم زاده
محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۱۸ مهر تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
 بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان

: عباس جمالی، قاسم غضنفری
: مریم نورمحمدی
: بهروز سیفی
: مقداد صفری
: سینا رمضان خوانی، پانیذ محمدی
: کسری بردبار
: بابک احمدی
: امیرقالیچی ها (تئاتربازها)
: صبا شریفیان، بهداد مشایخی
: علیرضا نجفی، سام صبا
: محمدرضا تحقیقی، شایان کاظمی
: امیرسپهر تقی لو
: out group

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.