طریقه حکومت گجرخان


تئاتر فستیوال

: مجید امرایی
: مجید امرایی، احسان ملکی
:زری اماد، شاهین علایی نژاد، فرامرز قلیچ خانی، میثم یوسفی، سعید عبدالهی، شهرام مسعودی
محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
  ۰۹ اسفند تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: نیلوفر شکری
: نسرین دهقادنی
: زری اماد
: نیلوفر شکری
: احسان ملکی
: علی سینا رضانیا
: کوروش طهرانی
: نسرین دهقانی
: نسرین دهقادنی
: علی شهاب
: امیرحسین ملکی
: مصطفی بساطی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.