طهران چهارراه سیروس


تئاتر فستیوال

:  حمید ابراهیمی، محسن افشار، ریحانه رضی

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
دوره اجرا:  چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۰۶ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
:  حمید ابراهیمی
: ایرج کریمی
: باران امیر حسنی
: احسان تارخ
: مریم نیک روش
: پارسوآ پاکیزه، عارفه فضلی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.