عالیجناب


تئاتر فستیوال

: محمدمهدی پریزاد
:حامد رحیمی، مستانه سرخه، حدیث صالحی، علی مرادی، مهربان خداوردی، امید رهبر، الهه تنهایی، تیما تقی زاده، کیان غلامی، بابک شیرخانی، عباس ابوالقاسمی، محمد حسینی نژاد
محل اجرا: تالار ناصرخسرو
 تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب تالار مولوی، ساختمان کلینیک شانزده آذر، طبقه سوم، تالار ناصرخسرو
تلفن: ۶۱۱۱۲۹۹۷
  ۰۶ تا ۲۴ اسفند
  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: حمید عبدالحسینی
: امید رهبر
: الهه تنهایی
: مریم یار محمدی
: کتایون نیک پوی
: نجمه بهرامی
: مریم یارمحمدی، شقایق الیاس وند، کتایون سلطانی، کیمیا فراهانی، مستانه سرخه
: محمد روحی
: محمد رضا عالمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.