عباس


تئاتر فستیوال

: پویا شهرابی
: حمزه زارعی
: سیمین بهفر
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
  یکشنبه ۰۱ تا ۰۶ دی ۱۳۹۸
  ۱۶:۰۰
  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: مهتاب طالبی بدیع
: حمزه زارعی
: مسلم صحرایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.