عجیب السلطنه


تئاتر فستیوال

: علی بهروزنسب
: بهنود محمدی‌پور
: فهیمه معین، مهیار احمدی، علی امیر خلیلی، پدرام محمدی، یاسمن حسینی، سوزان صفانیا، مجید اقبالی، غزل میرزایی و امیر رییسیان، نیلوفر مهاریان
محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
 پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن: ۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
  ۱۶ بهمن تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
  ۲۰:۱۵
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: بهنود محمدی‌پور
: احسان سامانی‌منش، رامین عبدالهی
: علی ساسانی‌نژاد
: الهام میرباقری
: مرمر معتمدی‌دانا، علیرضا غدیری
: مصطفی کزازی
: سبا حیدرخانی
: سهیل درویش‌پرور، یاسمن حسینی
: سهیل درویش‌پرور
: مریم یونسی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.