عروسی خون (محمد ولیزادگان)


تئاتر فستیوال

: فدریکو گارسیالورکا
: محمد ولیزادگان
: (به ترتیب الفبا) مرضیه بدرقه، سارا رسول زاده، بانی پال شومون، احسان کریمی، عامر مسافر آستانه، دنیا نصر، مریم نورمحمدی و محمد ولیزادگان

 

محل اجرا: تماشاخانه پالیز، سالن ۲
تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹
تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا:  یکشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ تا یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بهای بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

 

: کاظم سیاحی، امیر حسین فتحی و شیرین فرشباف
: بازخوانی جابر رمضانی از نمایشنامه «عروسی خون» نوشته «فدریکو گارسیا لورکا» و ترجمه احمد شاملو
: مهدی بوسلیک
: سعید یزدانی
: الهام معین
: علیرضا حبیبی
: فربد مائین
: امیر امیری
: بهراد جوانبخت
: محمد ولیزادگان، مهرداد متجلی
: سروش رضا
: علی مژده
: محمد غضنفری، محسن باغ پرور، مهشید دمی زاده
: شهرزاد کاظمی فروز
: سام بهشتی
: ملودی آرام نیا
: آریان امیرخان (فیلم نیوز)
: آوازه جواهریان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.