عمو پامبل


تئاتر فستیوال

محل اجرا: تالار هنر
 میدان هفت تیر، ورزشگاه شیرودی، خیابان شهید مفتح خیابان ورزنده.
تلفن: ۸۸۸۴۷۲۷۲ – ۸۸۳۰۶۶۴۰
دوره اجرا: دی و بهمن ۹۷
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
نویسندگان : محسن ایمانخانی ، اکرم اصغری
طراح و کارگردان : مهدی قلعه
بازیگران: مجتبی کاظمی،علی بیک محمدی ، عطا مقیمی، رسول قنبری ، بهروز مهرعلیان، دریا مرادی دشت، راضیه رفیع زاده، آرزو صدری ، مهدی قلعه

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.