غریبه های همیشگی


تئاتر فستیوال

: شهرام کرمی
: حسین پرستار
: لیلا میرزایی، حمید رضا سنگیان، حسین پرستار
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن:۸۴۱۷۲۰۶۸
  ۱۵ مهر تا ۱۰ آبان ۱۳۹۸
  ۱۸:۳۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: شاهد پرستار
: وحید لاری
: مرتضی پور علی
: سارا باباخانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.