فردای شب


تئاتر فستیوال

: جواد اسفندیاری
: (اجراگران) مژده دایی، مونا سهراب حقیقت، فرنوش نیک اندیش
محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
  ۲۴ آذر تا ۰۶ دی ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: حمیدرضا زبیر
: ستاره صمدی ردّانی
: علیرضا وحدانی، جواد اسفندیاری
: آیه حیدری
: شهاب محمودی
: ستاره صمدی
: امیر کریم زاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.