فریاد ققنوس


تئاتر فستیوال

: تنسی ویلیامز
: حسین مقامی
:امیر عبادی، زینب حسینی، آذین فهیمی و سپیده فارغ زاده
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۴۰۴۱۳۱، ۶۶۴۷۵۰۱۱
دوره اجرا: ۱ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت اجرا: ۱۹:۱۵
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ و ۲۱,۰۰۰ تومان
: مرجان بخت مینو
:میلاد شیبانی
: تینا حسین پور
: سپیده فارغ زاده
: میرعلی محسنی
: گیتی رنجبر
: سپیده فارغ زاده
: امید درویش زاده
: مرتضی عیسی بگلو
: حسین مقامی
: صادق سیادت
: کوروش برزی و محمد صفری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.