فیک


تئاتر فستیوال

: احد خالقی
:فرزاد باقری، آسیه سلطانی، زهرا شیروانی، علی نصیری پور
محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
  ۰۵ تا ۲۴ اسفند
  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: کمیل شهسواری، نازنین صنعت کار
: احد خالقی
: محمد عابدی نسب
: درسا نعیمی
: مریم ترشیزی
: جواد ابراهیمی نژاد
: نازنین صنعت کار
: شروین زرکلام
: کاوه صمدی، عرفان صفری
: کاوه صمدی
: محمد باقر کشاورز
: کمیل شهسواری
: صدرا صباحی
: هادی قلی پور
: ابوالفضل ابهر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.